Hva vi kan hjelpe dere med...

EU-forordningen GDPR (General Data Protection Regulation) er opprettet for å beskytte individers personvern og personopplysninger innenfor EU i den digitale tidsalder, både privat og i jobbsammenheng. Regelverket i GDPR gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Det stilles derfor strenge krav til lagring og behandling av personlig data. Vi i Foresight vil derfor hjelpe deg med å forstå hva personvern betyr, hvorfor det er viktig fra et etisk og et business-perspektiv, og hvordan din bedrift kan komme i samsvar med GDPR.

KARTLEGGING

Vi kartlegger hva slags persondata og databehandling din bedrift opererer med, og hvilke tiltak og prosedyrer dere må forholde dere til i forhold til GDPR.

AVTALEUTKAST

Vi hjelper din bedrift med å lage en data protection agreement (basisavtale) som trengs hvis personlig data av deres medarbeiders deles med andre bedrifter.

INTERNE RUTINER

Vi hjelper din bedrift med å få gode og optimale interne rutiner i henhold til behandling av personlig data i forhold til rammeverket til GDPR.

KONSULENTTJENESTER

Våre konsulenter står klare til å bistå med råd og veiledning med eventuelle spørsmål og problemstillinger i forhold til GPDR.

REVISJONER

Hvis din bedrift skal utvikle deres egen dokumentasjon internt med GDPR og innen relatert dokumentasjon, kan vi hjelpe deg med å sjekke om dere er i samsvar med GDPR eller ikke.

KONTROLRAPPORT

Siden det kommer inn personlig data kontinuerlig er det essensielt å holde det oppdatert. Vi vil regelmessig overse og opprettholde de etablerte GDPR- prosedyrene i din bedrift.

GDPR

“50% av europeiske bedrifter vil,
mot slutten av 2018, ikke være i samsvar med GDPR”

Gartner Data & Analytics, mai 2017

GDPR NYTT

Nyttige og relevante GDPR artikler

EDPS Ethic Advisory Group

REPORT 2018 - Towards a digital ethics

Norske ledere uvitende om ny personvernlov

Norske ledere uvitende om ny personvernlov

Dette må HR vite om ny personopplysningslov - GDPR

Dette må HR vite om ny personopplysningslov - GDPR

Hva er GDPR, og hva betyr det for din bedrift?

Hva er GDPR, og hva betyr det for din bedrift?

KONTAKT OSS

Ta kontakt for en hyggelig prat

Hoffsveien 1A, 0275 Oslo

c/o. House of Business,
5. etasje

RING OSS GJERNE

+47 450 13 973

MAIL MOTTAS PÅ

hei|@|foresight.as