Personvernombud

Visste du at hvis man behandler personopplysninger regelmessig og systematisk eller i stor skala så kreves det at man har et personvernombud?

Vi kan hjelpe din bedrift med å komme i samsvar med GDPR-kravene. Foresight vil gjennomføre dette ved blant annet å kartlegge persondataen som er i bedriften, informere og gi råd om forpliktelsene bedriftene har i henhold til personvernlovgivningen, utvikle en personvernerklæring og assistere ved administrasjon av avvikshåndtering.

Ifølge Personopplysningsloven er det påbudt å ha et personvernombud (DPO) når:

  • behandlingsaktivitet krever regelmessig og systematisk monitorering i stor skala av registrerte, eller
  • den behandlingsansvarliges eller databehandlerens kjernevirksomhet består av behandling i stor skala av særlige kategorier av opplysninger
  • behandlingen utføres av en offentlig myndighet eller organ

Er du usikkert om du trenger en DPO eller har andre spørsmål?
Kontakt oss for en uforpliktende prat.