Teknologi

Alle personopplysninger på ett sted.

Vi har utviklet en portal som heter AEUS som står for Affordable, Effective, User-friendly og Secure. Portalen tar vare på personopplysninger, og dokumenter til ansatte i en bedrift. Hver ansatt får en egen profil der det blir oppbevart blant annet kontaktopplysninger, lønnslipper, CV, arbeidskontrakt, og fravær. Den ansvarlige som for eksempel daglig leder, og den ansatte kan laste opp dokumenter i profilen til den ansatte.

Den er enkel å bruke og kan enkelt implementeres i alle typer bedrifter.

Portalen forenkler arbeidsdagen til lederen ved å samle all persondata tilknyttet en ansatt på et sted. Den er også praktisk for den ansatte fordi man kan sjekke dokumentene sine, og laste opp dokumenter i portalen. Portalen gir både den ansatte og lederen oversikt, og en trygghet i at persondataen er oppbevart på riktig måte. AEUS er nemlig i henhold til GDPR reglementet. Grunnlaget for dette er at den utviklet i henhold til GDPR prinsippene (dataminimering, lagringsbegrensning, og riktighet etc). Portalen har blant annet sletterutiner, tilgangskontroll og persondataen er lagret i skyen.